Module 1: Balans in zingeving en vormgeving

Deze module is een paraplu-module voor de hele cursus.

  • Waar vragen CIO’s en de Lead-Architecten om?
  • Het competentie model en sociale vaardigheden
  • Het double T-model: naast je eigen competentie in de breedte kunnen opereren.
  • Samenwerken en verbinden, en daarmee balans in zingeving en vormgeving herstellen.
  • De ongeschreven regels en een model voor succesvolle transformatie.

Hét thema in NAF-lustrumboek 2012 is ‘balans in zingeving en vormgeving’. Met zingeving bedoelen wij datgene wat mensen van waarde vinden; dat wat hun organisatie(-onderdeel) zin en betekenis geeft. Zingeving geeft, bewust of onbewust, richting aan de keuzes die wij maken. Omdat zingeving zowel een rationele als een gevoelsmatige oorsprong heeft, wordt zingeving vaak als ongrijpbaar ervaren. Bestuurders worden meestal geraakt door zingeving, terwijl architecten werken aan de vormgeving en inrichting (Enterprise Architectuur). Voor de balans is het nodig dat de architect zich nadrukkelijk in de beide domeinen van ‘zingeving’ en ‘vormgeving’ gaat bewegen en verbinding maakt middels architectuur(-principes). Het is het hoofdthema van de Masterclass.

Practijkcase
In het NAF-lustrumboek is het thema in de rondetafelsessies met architecten en bij interviews met CIO’s veelvuldig genoemd. Een samenvatting hiervan wordt besproken.

TERUG NAAR HET PROGRAMMA OVERZICHT