Module 6: Bedrijfsarchitectuur

Deze module gaat in op de praktijk van bedrijfs- en informatie-architecten, waarbij ook de theorie niet wordt vergeten:

  • Voorbeelden uit de praktijk van bedrijfsarchitecten
  • De context waarbinnen architecten werken
  • De scope van het vakgebied
  • Methoden en technieken
  • …en veel ruimte voor verdiepende dialogen

Business architectuur legt de basis voor een integrale benadering van veranderingen in de organisatie en slaat hiermee een brug tussen zingeving en vormgeving.  Om dit te kunnen faciliteren moet een business architect als fundering diepgaande kennis bezitten van de producten en markten waarbinnen de organisatie actief is. Ook moet hij kunnen putten uit een toolbox met methoden en technieken om te kunnen communiceren met de verschillende stakeholders en om de business architectuur te creëren. In deze masterclass zullen wij aandacht besteden aan een consistente set van tools die business architect helpen de brug te bouwen.

Uw docent:
Jeroen Cloo
Adviesgroep Novius
jcloo@novius.nl

 

Praktijkcase

Hoe kan een goede architectuur bijdragen aan het beter behalen van bedrijfsdoelen.

Uw praktijkexpert
Maarten van Helden
Business Analist, DELA

TERUG NAAR HET PROGRAMMA OVERZICHT

 

On sticky bottle