Kosten en voorwaarden 2016-06-20T12:32:06+00:00

Kosten
De kosten voor deze NAF Enterprise Architecture masterclass zijn als volgt opgebouwd:

Onze organisatie is lid van NAF en betaal € 3450,-
Onze organisatie is lid van NAF en ik ben 2e persoon van dezelfde organisatie (tijdens dezelfde MC) en betaal € 3200,-
Onze organisatie is lid van NAF en ik ben 3e persoon van dezelfde organisatie (tijdens dezelfde MC) en betaal € 2950,-
Onze organisatie is geen lid van NAF maar registreer voor 15 september, ontvang 250 euro vroegboekkorting en betaal € 3700,-
Onze organisatie is geen lid van NAF en ik ben de 2e persoon van dezelfde organisatie (tijdens dezelfde MC) en betaal € 3450,-
Onze organisatie is geen lid van NAF maar ben/word lid van een mediapartner en ontvang 250 euro korting en betaal € 3700,-
Ik heb deelgenomen of ga deelnemen aan het LAC en ontvang 250 euro korting en betaal € 3700,-

Deelname is inclusief koffie/thee, diner en documentatie. Na ontvangst van de factuur dient u het bedrag binnen 14 dagen (uiterlijk voor aanvang van het congres) te voldoen.

Bevestiging van inschrijving
Na uw elektronische inschrijving ontvangt u een automatische bevestiging van ons per email.
Heeft u binnen 24 uur niks ontvangen? Neemt u dan contact met ons op via +31(0)40-2146209 of via jessica@ckc-seminars.nl
Uiterlijk 1 week voor aanvang van het congres ontvangt u van ons een definitieve bevestiging van inschrijving.

NB. Uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van activiteiten van CKC Seminars en participanten van deze masterclass. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit aan ons doorgeven (jessica@ckc-seminars.nl).

Verhinderd?
Als u verhinderd bent, kunt u in uw plaats een collega laten deelnemen, mits deze in het bezit is van uw inschrijving. Indien u uw inschrijving wilt annuleren dient u rekening te houden met de volgende regelingen. U kunt tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden van het congres annuleren. Annuleren dient per email of aangetekend schrijven te geschieden.
Bij annulering tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden, berekenen wij u € 50,- (excl. BTW) aan administratiekosten. Bij latere annulering of no show bent u het volledige bedrag verschuldigd. Ook in geval van gratis deelname brengen wij € 50,- in rekening bij annulering binnen 2 weken voor de datum van plaatsvinden c.q. aanvang van het congres/de cursus.

Facturering en betaling
Facturen zullen per email (of op verzoek per post) worden verzonden naar het, door u opgegeven, zakelijke emailadres.
Indien u ervoor kiest de factuur naar de crediteurenadministratie te laten mailen, dienen juiste tenaamstelling, factuuradres en eventueel, binnen de onderneming voor betaling noodzakelijk, inkoop-/ordernummers ingevuld te worden op het online aanmeldingsformulier.

Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

NB: Voor het meest actuele programma verwijzen wij u graag naar de website www.naf-masterclass.nl Eventuele wijzigingen in het programma zijn voorbehouden aan de organisatie.

Op al onze congressen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.