Module 5: Samenwerken en Verbinden 1 “Persoonlijkheidstructuur”

Om succesvol vorm te geven aan de double-T-architect door verbinden, wordt van de (enterprise-)architect gevraagd zich te verdiepen in de manier waarop verschillende persoonlijkheden die verbinding aangaan. Naast kennis en vaardigheden van de inhoud (EA) zijn sociale vaardigheden nodig. Er zijn verschillende vormen: bijv. architectuur artefacten harmoniseren maar bijv. ook het verbinden in organisaties van stakeholders en hun belangen. In deze module wordt ingegaan hoe de eigen persoonlijkheidsstructuur vorm geeft aan ‘verbinden’. Het ‘begrijpen van de ander’ is daarbij noodzakelijk.

Praktijkcase
Geoefend wordt met het Enneagram Persoonlijkheidsmodel en het daarop gebaseerde de InnovatieCirkel om te ervaren hoe een eigen individuele route kan worden uitgestippeld.

albert_kamphuis_docent_naf_enterprise_architectuurUw docent
Drs. Albert Kamphuis
Partner, Innovatiecirkel
a.kamphuis@innovatiecirkel.nu

TERUG NAAR HET PROGRAMMA OVERZICHT