Module 10: Samenwerken en Verbinden 2 “Organisaties”

Download hier de documentatie

Speerpunten tijdens deze module zijn:

  • Welke architectuurwerkwijzen passen bij welke organisatiecultuur?
  • Communicatie is altijd belangrijk, maar er is wel verschil in typen communicatie
  • Vooral in autonome organisaties moeten architecten bepaalde voorwaarden eerst invullen, voor ze effectief kunnen zijn

Voor het effectief inzetten van architectuur is er geen ‘one size fits all’. Organisaties verschillen in omvang, cultuur en missie. En dat heeft zijn weerslag op de manier waarop organisaties met architectuur omgaan. In deze module bespreken we de resultaten van een promotieonderzoek van de docent naar de invloed van organisatiekenmerken op de wijze waarop architectuur ingezet wordt in de organisatie. Een case study laat zien dat er een relatie is tussen bepaalde cultuurkenmerken, zoals de mate van samenwerking in een organisatie, en welke werkwijzen voor architecten succesvol zijn. Daarnaast toont een uitgebreide survey een verband tussen bedrijfssector en het bereiken van bepaalde resultaten met architectuur.

Uw docenten
Marlies_van_Steenbergen_2_docent_naf_enterprise_architectuuralbert_kamphuis_docent_naf_enterprise_architectuur
Dr. Ir. Marlies van Steenbergen, Principal Consultant Enterprise Architecture, Sogeti
marlies.van.steenbergen@sogeti.nl

Drs. Albert Kamphuis, Partner, Innovatiecirkel
a.kamphuis@innovatiecirkel.nu

Praktijkcase

Geoefend wordt met het Enneagram Persoonlijkheidsmodel en het daarop gebaseerde de InnovatieCirkel om te ervaren hoe een eigen individuele route kan worden uitgestippeld.

Uw praktijkexpert
Drs. Albert Kamphuis
Partner, Innovatiecirkel

TERUG NAAR HET PROGRAMMA OVERZICHT