Module 2: Sturen op samenhang

Speerpunten tijdens deze module:

  • Enterprise architectuur = sturen op samenhang
  • Het verband tussen samenhang en performance
  • Samenhang op en tussen niveaus van zin- en vormgeving
  • Hoe op samenhang gestuurd?
  • Assessment: meting van ‘sturen op samenhang’
  • Resultaten van ‘sturen op samenhang’ in een praktijkcasus

Assessments hebben aangetoond dat in meer dan 80% van de organisaties het schort aan ‘sturen op samenhang’ met als gevolg het falen van verandertrajecten, het ontstaan van sub optimalisaties, het divergeren van organisaties en dergelijke. Uitgaande van de stelling dat er een verband bestaat tussen een niveau van samenhang en een niveau van performance in organisaties is dit een betreurenswaardige zaak. In deze module worden stuurinstrumenten aangereikt om de samenhang van organisaties te expliciteren, om op de samenhang te kunnen sturen en om het ‘sturen op samenhang’ te kunnen meten. De ontwikkelde stuurinstrumenten voorzien in een integrale benadering van de oplossing van vraagstukken. Een complex vraagstuk waarin ‘sturen op samenhang’ is toegepast wordt diepgaand behandeld.

roel_wagter_docent_naf_enterprise_architectuurUw docent
Dr. Roel Wagter
Associate Partner, Solventa
roel.wagter@solventa.nl

 

Praktijkcase: Organisatie ‘out of control’

De casus betreft een uitvoeringsorgaan van de overheid waar mede door falende prestaties van externe leveranciers de uitvoering ‘out of control’ geraakt was. Door toepassing van het concept ‘sturen op samenhang’ is deze organisatie binnen één jaar tijd volledig ‘in control’ gebracht. In deze casus wordt getoond hoe de samenhang van deze organisatie expliciet gemaakt is en vervolgens hoe deze geëxpliciteerde samenhang gebruikt is om in integrale oplossing te bieden voor het vraagstuk ‘hoe komen wij weer in control’

TERUG NAAR HET PROGRAMMA OVERZICHT